Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.09.2023
Емине Якубова - Председател на Общински съвет Търговище

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ТЪРГОВИЩЕ  
Емине Якубова

тел. 0601/ 68 655

e-mail:obs@targovishte.bg

           yakubova.e@targovishte.bg

Професия: Икономист

Образование: Висше

Чужди езици: Английски, руски

Избран с политическа сила: ПП ДПС

 

https://www.livechatalternative.com/