Z6_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDHG4L7
Z7_PPGAHG8009SUC0QTKB7GDHG437

Консултативен съвет

Дата на публикуване: 25.01.2021
Последна актуализация: 13.09.2023

По предложение на политическите сили представени в съвета, Общинският съвет избира с явно гласуване Консултативен съвет

Консултативният съвет:
1. подпомага председателя при подготвянето на проекта за дневен ред на заседанията;
2. подпомага дейността на комисиите и на общинските съветници;
3. осъществява и други възложени му от председателя на Общинския  съвет задачи;
4. създава необходимите условия за дейността на общинските съветници и на комисиите;
5. следи за спазването на настоящия правилник.
 

Членове на Консултативния съвет

1. Хамди Илиязов, заместник Тахир Тахиров

2. Анета Куманова, заместник Таня Станкова

3. Светослав Стефанов, заместник Диян Дечев

 

https://www.livechatalternative.com/