Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T31NM7
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T31VG7
Насоки за кандидатстване Документи за кандидатстване Документи за отчитане Регистър на проектните предложения

Програма "Култура плюс"

Дата на публикуване: 05.02.2024
Последна актуализация: 19.04.2024

 

Резултатите от първата сесия на Програма "Култура плюс" са публикувани в раздел "Регистър на проектните предложения".

-----

Програма "Култура плюс" има за цел да подпомага финансово творци и творчески състави при реализацията на културни прояви и инициативи в община Търговище. По нея могат да бъдат финансирани и автори на литературни произведения. 
 

Информационна среща по програмата: 15 февруари 2024 г., 10.00 ч., зала 74 в Община Търговище
Набиране на проектни предложения: от 19 февруари до 19 март 2024 г.
Обща стойност на финансовата подкрепа: 50 000 лв.
Обща стойност за финансовата подкрепа на един проект: до 5 000 лв.
 

Проектните предложения се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище, с адрес: гр. Търговище, пл. „Свобода“ 1, окомплектовани с всички изискуеми документи, в eдин оригинал на хартиен носител и един брой копие на електронен носител. Не се приемат документи и формуляри, попълнени на ръка. Целият пакет с документи се подава запечатан в непрозрачен плик, с четливо изписано: До Община Търговище, относно участие в конкурсна сесия по Програма „Култура плюс“, име на кандидата и име на проектното предложение. 
 

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване, може да задавате на Ивелина Ботева, главен експерт в отдел "Култура", тел. 0601 6 86 93, e-mail: boteva.i@targovishte.bg. 

https://www.livechatalternative.com/