Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Стратегията  задава рамката, в която се провежда политиката на общината в съответната област, като описва визията, основните направления, целите и мерките за развитие


Програмата е годишен оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели на общината в съответната област


Годишният план е документ за планиране на политика  и определя основните цели и приоритети на общината в съответната област