Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4

Символи, почетни граждани и кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2021

Наредбата за символиката на Община Търговище определя символите на Търговище, почетните отличия и награди на общината.

https://www.livechatalternative.com/