Издадени от общината сертификати за инвестиция клас В

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Към 31 декември 2020 г. няма издадени сертификати за инвестиции клас В