Z6_PPGAHG80014270Q3DR7V253SJ2
Z7_PPGAHG80014270Q3DR7V253SB2

Икономическа политика

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 13.09.2023

Комисията разглежда въпросите относно общинската собственост, икономическата политика, финанси, бюджет, данъци и такси. Състои се от общо 11 члена, в това число председател и заместник-председател.

1. Тахир Тахиров – Председател                    

2.  Пламен Белколев – Зам. председател

3.  Актер Шакирова

4.  Венцислав Илиев

5. Велко Велев

6. Диян Дечев

7. Мария Николова

8. Светослав Стефанов

9. Синан Самиев

10. Таня Станкова

11. Хамди Илиязов

https://www.livechatalternative.com/