Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVO7
Z7_PPGAHG800P3PF060GPAFO30U37

Проект на план-сметка за чистота за 2022 г.

Дата на публикуване: 25.11.2021
Последна актуализация: 25.11.2021

Писмени предложения и становища по проекта на план-сметката за 2022 г. могат да се подават в срок до 17 декември, включително, на e-mail: obshtina@targovishte.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. 

https://www.livechatalternative.com/