Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVK7
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVC6

Нормативни документи

Дата на публикуване: 10.02.2021
Последна актуализация: 26.03.2024

Правила за определяне на "Спортист на годината"  и "Отбор на годината"  на община Търговище,
утвърдени със Заповед № РД-З-1186/11.10.2023г. на кмета на община Търговище  

Приложение № 1 - Kарта за номинации за определяне на  „Спортист на годината до 18 г.“ , „Спортист на годината над 18 г.“ и „Отбор на годината“ за ……….. г. на община Търговище

Приложение № 2 - Анкетна карта  за определяне на  „Спортист на годината до 18 г.“ , „Спортист на годината над 18 г.“ и „Отбор на годината“ за ……….. г. на община Търговище


Правила за условията, реда и начина за финансово подпомагане на футболните клубове на територията на община Търговище, утвърдени със Заповед № РД-З-337/22.03.2024г. на кмета на община Търговище

Приложения

Приложение № 1 - Заявление за финансово подпомагане от Община Търговище за 202.. г.
Приложение № 2 - Годишна програма за изпълнение на спортно-технически резултати  от възрастовите формации на  ФК „ …………………..“ през  202… г.
Приложение № 3 - Годишна програма за развитие на футбола на територията на община Търговище за 202… г.
Приложение № 4 - Съвместен протокол за разпределяне на средствата за финансово подпомагане, получени от Община  Търговище, по футболни клубове за 202.. г.
Приложение № 5 - Искане
Приложение № 5.1 - Отчет за месечно касово изпълнение
Приложение № 5.2 - Отчет за тримесечно касово изпълнение


Наредба за условията, реда и критериите за финансовото подпомагане на спортните клубове на територията на  община Tърговище

в сила от 1 януари 2023 година

Приложения към наредбата


Списък на спортните обекти, общинска собственост, обект на управление и разпореждане

 

 

https://www.livechatalternative.com/