Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V2DP1
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1V2DD2

 Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище 

Дата на публикуване: 05.02.2021
Последна актуализация: 12.06.2023

Наредбата определя условията и реда за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище.
 

https://www.livechatalternative.com/