Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2487
Z7_PPGAHG800P5110QTSM83VV3IL4

Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Търговище

Дата на публикуване: 20.01.2023
Последна актуализация: 12.06.2023
https://www.livechatalternative.com/