Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTURLO4
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVMV82
Насоки за кандидатстване Документи за кандидатстване Документи за отчитане Постъпили предложения Одобрени предложения Често задавани въпроси

Фонд "Местни инициативи"

Дата на публикуване: 11.07.2022
Последна актуализация: 09.10.2023

 

Фонд "Местни инициативи" финансира проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и изпълнени от гражданите. Целта е да се насърчи прякото участие на жителите на общината в дейностите по подобряване на облика на града и малките населени места. 

 

Набиране на проектни предложения: от 1 март до 31 март 2023 г.
Обща стойност на финансовата подкрепа: 18 000 лв.
Обща стойност за финансовата подкрепа за една инициатива: до 3 000 лв.
 

Проектните предложения се подават в Центъра за административно обслужване на Община Търговище, с адрес: гр. Търговище, пл. „Свобода“ 1, както и на електронна поща obshtina@targovishte.bg. 

 

Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване, може да задавате на г-жа Петя Стоянова, главен експерт в Община Търговище, тел. 0601 6 87 34, e-mail: stoyanova.petya@targovishte.bg. 

 

Фондът "Местни инициативи" се финансира от Община Търговище и Сдружение "Платформа АГОРА", в изпълнение на проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности”, финансиран от Фондация Америка за България

 

https://www.livechatalternative.com/