Z6_PPGAHG8001U2E066SI355K6G64
Z7_PPGAHG8001U2E066SI355K6GM5

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.04.2024

 

Служителите от отдел "Местни данъци и такси" осъществяват дейности по облагането и събирането на местни данъци и такис на територията на община Търговище, както и дейности, свързани с извършването на ревизии и проверки на задължените лица, с цел законосъобразното установяване на задълженията.

Жребий с предметни награди за изрядните данъкоплатци 2024 г.

 

Проверка на размера на дължимите местни данъци и такси

Указания:

1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт"

2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Търговище. Информация може да получите на тел.: 0601 68 755.


Калкулатор за изчисляване на данъка за МПС


Банкови сметки на Община Търговище


Образци на декларации по ЗМДТ


Информация за размера на данъка върху таксиметровия превоз на пътници за община Търговище


 

 

https://www.livechatalternative.com/