Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52UL1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52UD1

Рентно плащане

Дата на публикуване: 26.10.2022
Последна актуализация: 26.10.2022

Нормативна уредба:

● Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
● Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

В Община Търговище се подават документи за изплащане на рентни плащания  за стопански години 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 .

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Копие/я от документ/ти доказващи собствеността на имота
  • Нотариално заверено пълномощно от всички наследници, в което е упоменато, че ще послужи при получаване на рентно плащане
     

За следващите стопански години изплащането се осъществява в Областна дирекция „Земеделие“.

https://www.livechatalternative.com/