Детски ясли

Дата на публикуване: 10.02.2021
Последна актуализация: 29.10.2021

Детски ясли в община Търговище

 

Детска ясла № 1 "Първи юни"
гр. Търговище, ул. "Трапезица" №2, 0601 6 43 45
Директор: Сашка Стоянова

Детска ясла № 2
гр. Търговище, бул. "Митрополит Андрей", 0601 6 49 82
Директор: Милена Тошева

Детска ясла № 3 "Мечо Пух"
гр. Търговище, кв. "Запад" № 1,  0601 6 38 40
Директор: Владимира Атанасова

Детска ясла № 5
гр. Търговище, ул. "Мургаш" 12 А, 0601 6 70 84
Директор: Веселина Панчева