Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVK7
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60BVC6

Нормативни документи

Дата на публикуване: 10.02.2021
Последна актуализация: 01.11.2023

Правила за определяне на "Спортист на годината"  и "Отбор на годината"  на община Търговище,
утвърдени със Заповед № РД-З-1186/11.10.2023г. на кмета на община Търговище  

Приложение № 1 - Kарта за номинации за определяне на  „Спортист на годината до 18 г.“ , „Спортист на годината над 18 г.“ и „Отбор на годината“ за ……….. г. на община Търговище

Приложение № 2 - Анкетна карта  за определяне на  „Спортист на годината до 18 г.“ , „Спортист на годината над 18 г.“ и „Отбор на годината“ за ……….. г. на община Търговище


Правила за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на футболните клубове на територията на община Търговище
утвърдени със Заповед РД-З-1062/28.09.2022 г. на кмета на община Търговище

Приложения
Приложение № 1 -  Годишна програма за изпълнение на спортно-технически резултати  от  ФК „ Светкавица“ през  202…г.
Приложение № 2- Заявление за финансово подпомагане от Община Търговище за 202.. г.
Приложение № 3 - Протокол за разпределяне на средствата, получени от Община Търговище по  възрастови формации за 202.. г.
Приложение № 4 - Критерии за администриране, класиране и управление на предоставени средства от Община Търговище на ФК  „Светкавица“ и ФК „Светкавица- 2014“ за 202..г.
Приложение № 5 – Искане
Приложение № 6 – Отчет за касово изпълнение


Наредба за условията, реда и критериите за финансовото подпомагане на спортните клубове на територията на  община Tърговище

в сила от 1 януари 2023 година

Приложения към наредбата


Списък на спортните обекти, общинска собственост, обект на управление и разпореждане

 

 

https://www.livechatalternative.com/