Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52EL5
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52ED4

Декларации по Закона за противодействие на корупцията

На основание чл. 49  от ЗПК  служителите от общинска администрация Търговище подават декларации

Зареждане ...
https://www.livechatalternative.com/