Изпълнявани проекти

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 03.09.2021

Община Търговище e реализирала и изпълнява различни проекти по оперативни програми в сферата на околната среда, инфраструктурата, енергийната ефективност, социалните дейности. Тяхната реализация води до подобряване качеството на живот на жителите от община Търговище, осигурява ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нови качествени социални услуги, повишава привлекателността на региона за посетители и туристи, както и привличането на външни инвеститори.

 

https://www.livechatalternative.com/