Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2456
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CE0
Стратегии Програми Планове Отчети за изпълнение на планове и програми

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Стратегията  задава рамката, в която се провежда политиката на общината в съответната област, като описва визията, основните направления, целите и мерките за развитие


Програмата е годишен оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели на общината в съответната област


Годишният план е документ за планиране на политика  и определя основните цели и приоритети на общината в съответната област 

https://www.livechatalternative.com/