Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2022

Годишният доклад се изготвя съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване 

https://www.livechatalternative.com/