Z6_PPGAHG8009VQC06C4N2EK30AF1
Z7_PPGAHG8009VQC06C4N2EK30QK0

Образци на заявления и срокове за подаването им

Дата на публикуване: 17.02.2023
Последна актуализация: 12.06.2023

 

Приложение № 17-НС – ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)


Приложение № 21-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ  за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)


Приложение № 67-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)


 

Община Търговище публикува избирателните списъци на гласоподавателите в общината във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г.


Всеки избирател може да провери включен ли е в тях. Справки могат да се правят и на телефоните в отдел ГРАО: 0601/6 87 53 и 0601/6 87 60.

 

При установяване на несъответствия гражданите могат да подадат заявление за отстраняване на непълноти и грешки в срок до 25 март. 


До 18 март пък се подават заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.


До 27 март се удължава срокът за гражданите с трайни увреждания да заявят желанието си да гласуват в подвижна избирателна кутия. Съгласно Изборния кодекс такава секция се образува при заявяване на желание от поне 10 избиратели.


Всички заявления могат се подават в отдел ГРАО в Общината или онлайн, на e-mail: obshtina@targovishte.bg, без да е необходим електронен подпис. 


Освен онлайн, в Търговище избирателните списъци са обявени и в клубовете на пенсионера и Центъра за административно обслужване на Общината. В населените места те са поставени в сградите на кметствата, читалищата и други обществени сгради.

 

https://www.livechatalternative.com/