Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12117
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H82

Годишен отчет по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2024

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация  всеки ръководител на административна структура изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това. 

Годишен отчет на Община Търговище за предоставяне на достъп до обществена информация за 2023 година


Годишен отчет на Община Търговище за предоставяне на достъп до обществена информация за 2022 година


Годишен отчет на Община Търговище за предоставяне на достъп до обществена информация за 2021 година


Годишен отчет на Община Търговище  за предоставяне на достъп до обществена информация за 2020 година


Годишен отчет на Община Търговище  за предоставяне на достъп до обществена информация за 2019 година


Годишен отчет на Община Търговище  за предоставяне на достъп до обществена информация за 2018 година


Годишен отчет на Община Търговище  за предоставяне на достъп до обществена информация за 2017 година


Годишен отчет на Община Търговище  за предоставяне на достъп до обществена информация за 2016 година


Годишен отчет на Община Търговище  за предоставяне на достъп до обществена информация за 2015 година


Годишен отчет на Община Търговище  за предоставяне на достъп до обществена информация за 2014 година


Годишен отчет на Община Търговище  за предоставяне на достъп до обществена информация за 2013 година


Годишен отчет на Община Търговище  за предоставяне на достъп до обществена информация за 2012 година


Годишен отчет на Община Търговище  за предоставяне на достъп до обществена информация за 2011 година


Годишен отчет на Община Търговище за предоставяне на достъп до обществена информация за  2010 година

https://www.livechatalternative.com/