Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 24.01.2024

Съгласно чл. 15а, ал. 3 всеки ръководител по чл. 15, ал. 1  от Закона за достъп до обществена информация ежегодно обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

Препис от Заповед З-01-999/14.12.2018 г. за обявяване на "Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Община Търговище”


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище за 2024 година


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище за 2023 година


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище за 2022 година


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище за 2021 година


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище за 2021 година /стар сайт на Община Търговище/


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище за 2020 година


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище за 2019 година


 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище за 2018 година


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище за 2017 година


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Търговище за сферата на дейност на Община Търговище за 2016 година

https://www.livechatalternative.com/