Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2021

Достъпът до обществена информация е регламентиран  в Закона за достъп до обществена информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат  всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в "Центъра за административно обслужване" на Община Търговище,  пл. Свобода /срещу входа на х-л „Мизия“/
или на и-мейла на Община Търговище obshtina@targovishte.bg

Приемането на устни запитвания се извършва от н-к отдел НПО 
Телефон за контакт: 0601/68646 - Тодор Тодоров

Място за четене на предоставената информация -  Приемна на кмета на община Търговище в Центъра за административно обслужване