Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K420U7
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42016

Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

Министерство на вътрешните работи

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И СИГНАЛИ ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

При пожари
При катастрофи
При земетресение
При наводнения
При усложнена зимна обстановка
При други бедствени ситуации
При промишлени аварии
При радиационни аварии
Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България


0601 6 35 85 - Дежурен в Общинския съвет за сигурност на Община Търговище /денонощно/

Натиснете тук за безплатно обаждане

https://www.livechatalternative.com/