Вътрешни правила по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

С тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от служителите в Община Търговище