Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.09.2023

СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ТЪРГОВИЩЕ

мандат  2019-2023 година

 Актер Недретова Шакирова

Актер Недретова Шакирова

ПП “Движение за права и свободи”

Алдин Андонов Топалов

Алдин Андонов Топалов

ПП “Движение за права и свободи”

 

Анета Иванова Куманова

Анета Иванова Куманова

ПП “ГЕРБ"

Борис Костадинов Димитров

Борис Костадинов Димитров

ПП “ГЕРБ"

Бюлянт Бехти Бейтула

Бюлянт Бехти Бейтула

ПП "Движение за права и свободи"

 

Велко Вълчев Велев  

ПП “ГЕРБ"

Венцислав Маринов Илиев

Венцислав Маринов Илиев  

МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ”

Весела Димова Василева

Весела Димова Василева

ПП “ГЕРБ"

Дарина Йорданова Костова

Дарина Йорданова Костова

ПП “ГЕРБ"

Димчо Тодоров Димов

Димчо Тодоров Димов

ПП “ГЕРБ"

Диян Русев Дечев

Диян Русев Дечев

МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ”

Емине Якубова

Емине Феимова Якубова

ПП “Движение за права и свободи”

Илия Светлозаров Илиев

Илия Светлозаров Илиев

МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ”

Ипек Бюлентова Юсуфова

Ипек Бюлентова Юсуфова

ПП “Движение за права и свободи”

Мария Димитрова Николова

Мария Димитрова Николова

ПП “ГЕРБ”

Мехмед Орлинов Младенов

Мехмед Орлинов Младенов

ПП “Движение за права и свободи”

Никола Стоянов Найденов

Никола Стоянов Найденов

ПП “ГЕРБ”

Петър Данчев Илиев

Петър Данчев Илиев

МК “Движение ЗАЕДНО за промяна”

Пламен Владимиров Белколев

Пламен Владимиров Белколев

ПП “ГЕРБ”

Светослав Иванов Стефанов

Светослав Иванов Стефанов

МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ”

Светослав Загоров, общински съветник

Светослав Христов Загоров

МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ”

Сейхан Ахмедов Салиев

Сейхан Ахмедов Салиев

ПП “Движение за права и свободи”

Синан Еролов Самиев

Синан Еролов Самиев

ПП “Движение за права и свободи”

Сунай Кемалов Хасанов

Сунай Кемалов Хасанов

ПП “Движение за права и свободи”

Сюзан Сейфетинова Мехмедова

Сюзан Сейфетинова Алиосманова

ПП “Движение за права и свободи”

Танер Исмаилов Ахмедов

Танер Исмаилов Ахмедов

ПП “Движение за права и свободи”

Таня Димитрова Станкова

Таня Димитрова Станкова

ПП “ГЕРБ”

Тахир Джемалов Тахиров

Тахир Джемалов Тахиров

ПП “Движение за права и свободи”

Теодора Владимирова Маринова

Теодора Владимирова Маринова 

ПП “Движение за права и свободи”

Тихомир Тошков Боев

Тихомир Тошков Боев

ПП “ГЕРБ”

Турхан Билял Хаджиибрямолу

Турхан Билял Хаджиибрямолу

ПП “ГЕРБ”

Хамди Мехмедов Илиязов

Хамди Мехмедов Илиязов

ПП “Движение за права и свободи”

Христо Стойнев Харалампиев

Христо Стойнев Харалампиев

ПП “ГЕРБ”

 

 

https://www.livechatalternative.com/