Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2487
Z7_PPGAHG800P5110QTSM83VV3IL4

Окончателен проект за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на град Търговище

Дата на публикуване: 30.06.2023
Последна актуализация: 09.08.2023

Справка от 08.08.2023 г. за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с предложение за приемане на Окончателен проект за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на град Търговище

Постъпили предложенияИнформация за граждани

Мотиви към Окончателен проект за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на град Търговище

Препис от Решение № 1  и Решение № 2 по Протокол № 4 от 29.06.2023 г. от Заседание на Комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Търговище

Препис от Решение № 7 по Потокол № 3 от 08.06.2023 г. от заседание на Комисия по безопасност на движението по пътищата при Общинс Търговище

Окончателен проект за актуализация на Генералния план за организация на движението на територията на град Търговище - актуализация 2022 г. 

Знаци – зона 1

Знаци – зона 2

Знаци – зона 3

Знаци – зона 4

Знаци – зона 5

Знаци – зона 6

Знаци – зона 7

Знаци – зона 8

Знаци – зона 9

Знаци – зона 10

Знаци – зона 11

Знаци – зона 12

Знаци – зона 13

Схема на ПУМ – Промени

Схема на ПУМ – Промени

Схема на светофарните уредби

Схема на градския транспорт

Схема на зони за паркиране

Схема на транзитното движение

Велосипедно и пешеходно движение

Кръстовище за кръгово движение на ул.Петко Р.Славейков и ул.Отец Паисий в гр.Търговище

Кръстовище на ул.Петко Р.Славейков и ул.Отец Паисий - нова светофарна уредба


Дата на откриване: 30.06.2023 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие: устройство на територията
Дата на приключване: 31.07.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/