Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GQ0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G16
История Характеристики на общината Символи, почетни граждани и кметове Официален празник на град Търговище -14 май Населени места Инвестиции Международно сътрудничество Защита при бедствия и аварии Фотогалерия

За общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Карта на България с отбелязана община Търговище

Община Търговище е разположена в Североизточна България, в източната част на Дунавската равнина. Тя е административен център на едноименната област.

Карта на община Търговище

Територията на общината е 688,7 кв. км., което представлява 27% от общата площ на област Търговище и около 5% от територията на Североизточен район (СИР, NUTS 2). На север община Търговище граничи с община Лозница, на североизток с Хитрино, на изток с общините Шумен, Велики Преслав и Върбица, на юг с Омуртаг, а на запад с общините Антоново и Попово. Селищната мрежа се състои от 52 населени места – административния център град Търговище и 51 села.

https://www.livechatalternative.com/