Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4
Символи Почетни граждани Кметове

Символи, почетни граждани и кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.10.2023

Наредбата за символиката на Община Търговище определя символите на Търговище, почетните отличия и награди на общината.

https://www.livechatalternative.com/